2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
PODUJATIE ZRUŠENÉ
AKTUALITA!   Kongres bol zrušený, pripravujeme webináre  Viac info ...
DÔLEŽITÝ OZNAM - PODUJATIE ZRUŠENÉ
Pridané: 14.9. 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení priatelia,

dovoľte aby sme Vás informovali, že vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a sprísňovaniu s tým súvisiacich opatrení, rozhodol výbor Slovenskej obezitologickej asociácie a výbor Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti o zrušení prezenčnej formy blížiaceho sa 2. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou, 23 a 24.10.2020 v hoteli Park, Dolný Kubín.

Veľmi nás táto situácia a absencia možnosti osobných stretnutí mrzí a ako čiastočnú náhradu a alternatívu budeme postupne prinášať vybrané prednášky kongresu formou online webinárov. Bližšie informácie o termínoch a témach čoskoro získate na www.obezitologickedni2020.sk, www.obesitas.sk alebo www. diaslovakia.sk.

Zároveň dúfame, že najbližšie mesiace prinesú pozitívnu zmenu a aj možnosť uskutočnenia spoločných odborných podujatí na aké sme zvyknutí.

Prajeme Vám všetkým najmä veľa zdravia a síl v tomto náročnom období.

S úctou


Ľubomíra Fábryová
Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie
a predsedkyňa Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnostiPripravujeme online webináre
Pripravovaný kongres je síce z dôvodu aktuálnej situácie zrušený, spoločne sa však stretneme aspoň virtuálne. Pripravujeme pre Vás dva online webináre.

Termíny webinárov:
- učasť na webinároch je bezplatná
- webináre môžete sledovať na tejto stráke
- za sledovanie účastníci získavajú 2 + 2 kredity (za úspešne vyriešený AD test)

Odborný program webinárov čoskoro doplníme.