2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
PODUJATIE ZRUŠENÉ
14. a 21. október 2020 Online WEBINÁR
Organizačné zabezpečenie

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmi-profi.sk

Email: event@farmi-profi.sk
Tel: +421 915 293 610

IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758