2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
23. - 24. október 2020 | Hotel Park, Dolný Kubín
Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok Registrácia do 10.9.2020 Registrácia do 20.10. 2020 Registrácia na mieste
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 15,- EUR 20,- EUR 25,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 30,- EUR 40,- EUR 45,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 15,- EUR 20,- EUR 25,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 30,- EUR 40,- EUR 45,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 20,- EUR 25,- EUR 30,- EUR
Účastnícky poplatok do 10.9.2020
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 15,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 30,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 15,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 30,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 20,- EUR
Účastnícky poplatok do 20.10.2020
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 20,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 40,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 20,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 40,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 25,- EUR
Registrácia na mieste
Člen SOA s uhradeným členským poplatkom za rok 2020 0,- EUR
Člen SOA s neuhradeným členským poplatkom za rok 2020, člen OS SDS 25,- EUR
Nečlen SOA a OS SDS 45,- EUR
Sestry členky SKSaPA, Farmaceut člen SLeK 25,- EUR
Sestry nečlenky SKPSaPA, Farmaceut nečlen SLeK 45,- EUR
Asistenti výživy, nutriční poradcovia 30,- EUR

V cene účastníckeho poplatku je občerstvenie (coffee breaks) počas odbornej časti, kongresové materiály.
Poplatok je nevratný.
* Ceny sú uvedené s DPH

V prípade záujmu o vystavenie faktúry nás prosím kontaktujte emailom na adresu office@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovací formulár
Prihlasovanie bolo POZASTAVENÉ!